Sương Anh

Nguyện Cầu Ngày Mới Bình Yên


Nguyện cầu ngày mới bình yên
Đến trên khắp cõi nơi miền trần gian
Xin mong tất cả nguy nàn
Dịch bệnh bão lũ sớm tan trên đời
Thuyền từ Bát Nhã ngoài khơi
Rước người gặp nạn về nơi an lành
Giai không vạn cảnh phù sinh
Kiếp người đi đến rất nhanh ai tày
Xin đừng phí phạm một ngày
Kinh cầu chí nguyện luôn say Đạo Vàng
Sen thiêng hương tỏa non ngàn
Một người nhìn thấy cả làng đều trông
Đại dương rộng lớn mênh mông
Thân ta cỏ dại bềnh bồng trên sông
Buông mình cho thảnh thơi lòng
Giữ tâm thanh tịnh vào trong cưả Từ
Quy y nương tưạ Chân Như
A Di Đà Phậ!_ Tâm tư yên bình.

Sương Anh/Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Nguyện Cầu Ngày Mới Bình Yên"