Hoa Tím Xưa

Thu buồn


Ngóng thu tưởng lá rụng đầy
trời xanh lờ lững ôm mây ngang chiều
nào ngờ vần vũ liêu xiêu
mưa giăng chặn lối ngập kiều em sang
 
ước sao chim ríu bên đàng
nhạc rừng suối hát nắng đan gió hòa
tựa lời nhắn nhủ em qua
tay trong tay đặng tím mùa yêu đương
 
ngờ đâu má thắm môi hường
gìanh cho ai nữa chẳng nhường phần tôi
chợt thu nắng quái ngang  đời
để đau cánh tím tình côi ủ sầu
 
ngờ đâu thu đổi sắc màu
tình nhen bỗng thoảng nỗi đau nổi chìm
qua miền tối sáng gắng tìm
một tia hy vọng cho tim đỡ buồn.

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Thu buồn"