Cao Nguyên

Mỗi Ngày


mỗi ngày nhớ một dòng sông
chân tâm cũng sáng tấm lòng sử kinh

mỗi ngày nghĩ một ân tình
con tim thụ cảm chu trình cho nhau

mỗi ngày xóa một niềm đau
nghiệp thân vơi bớt mạch sầu cưu mang

mỗi ngày viết được vài hàng
trí thôi lú lẫn hoang mang cõi người

mỗi ngày nở một nụ cười
chân hồn nhiên bước qua thời hỗn mang

mỗi ngày nhín chút thời gian
khơi trầm hương ấm mộ vàng cỏ rêu

mỗi ngày niệm khúc kinh chiều
cầu âm phiêu lãng nguyện tiêu diêu hồn

mỗi ngày tự nhủ với lòng
nhìn chân nguyên thấu sắc không nghĩa đời

nhục vinh sóng tỏa trùng khơi
dập dồn sau trước vãn hồi phù sinh
mỗi ngày ngẫm hiểu chính mình
nhiên an tự tại giữa bình sinh tôi .

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 6 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Mỗi Ngày"