Cao Nguyên

Lời Thơ Khắc Đá


xa rừng tiếc ánh hoả châu
soi từng gương mặt gọi tao với mày
bát cơm vun ngọn lửa đầy
lời thơ khắc đá mượn ngày ru đêm

bi hùng tráng khúc trường thiêng
nghêu ngao hát dọc theo triền vết đau
rượu tình ướp ngọt đồng dao
rót nồng qua cửa chiến hào mời em

say nghiêng từng giọt bình yên
cạn lời cho ráo hồn nhiên góc đời
uống đầy khoảnh khắc sương rơi
biết mình còn giữa cuộc chơi đá vàng!

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 7 tháng 5 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Lời Thơ Khắc Đá"