Đuyên Hồng

HÀ NỘI MÙA DỊCHHà Nội mùa này vắng những quán bia
Dân chúng trở về nhà nhậu nhẹt
Những con phố đìu hiu ngơ ngác
Mùa dịch về còn ai thức tới khuya
 
Hà nội mùa im ắng tiếng xe
Đã ít hẳn bóng hồng dạo phố
Cà phê nguội bên gạt tàn trăn trở
Bao bạn bè xưa đó sống ra sao…
 
Hà nội mùa ngấm những nỗi đau
Con số bệnh tăng qua từng ngày một
Điện thoại sáng màn hình nhảy nhót
Xin ở nhà! Yêu nước, chớ đi đâu
 
Hà Nội ơi! Bệnh dịch cả năm châu
Ai sống chết còn lâu mà biết được
Ai đang sống hẳn một lần mong ước
Cầu tử thần bỏ lại  phía sau...
 
Hà nội mùa… dịch bệnh sẽ qua mau
Ta và mình ung dung dạo phố
Yêu cuộc sống bình yên từng lối ngõ
Nhớ bao người thức trắng cả đêm thâu..
 
Ơn cuộc đời mãi  ghi nhớ, mai sau…
 
4 April 2020

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "HÀ NỘI MÙA DỊCH"