Cao Nguyên

Tình Khúc Sông Trăng


Sông buồn, Trăng cũng buồn theo
nên mây có cớ lẻn vào Sông Trăng
vừa hồng, chợt tím bâng khuâng
phải vì nhớ quá, Sông ơi ! hay là ...

bến tình mỗi bữa Trăng qua
phải lay Sông dậy ngắm hoa ngọc quỳnh
nhụy vàng, cánh mỏng hồng xinh
hương Sông ngát tỏa,Trăng nhìn ngẩn ngơ

bỗng nhiên Xuân Mộng và Thơ
ngân lên tình khúc ảo mờ Sông Trăng
yêu Sông, Trăng gối sóng nằm
bềnh bồng một thoáng thì thầm lời ru:
ngủ ngoan, quên cuộc trầm tư
chỉ còn nghe sóng vỗ từ Sông em !

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 9 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Tình Khúc Sông Trăng"