Cao Nguyên

Tiễn Bạn Cùng ThờiTưởng nhớ nhà thơ Tô Thùy Yên
(1938 - 2019)


Chân dung Tô Thùy Yên.
(Tranh của họa sĩ Đinh Cường)...

Bạn cùng thời bỏ ta đi
về bên kia núi còn gì để vui
biệt ly lời ý ngậm ngùi
áng thơ gác bút bồi hồi cố nhân

Bạn cùng thời khóc cười chung
mệnh ta, vận nước đã cùng cưu mang
lệ buồn thẩm thấu trần gian
còn vương thương khúc bạt ngàn núi sông

Bạn cùng thời về hư không
khép tròn cõi tạm một vòng tử sinh
bỏ qua thời ngắm tuổi mình
chân mây cỡi hạc đăng trình chân như

Xác thân hạt bụi trầm du
hồn phiêu lãng cuộc nhã từ tâm an
chân kinh vọng niệm hương ngàn
tiễn người về chốn vĩnh hằng phúc yên!

Cao Nguyên
 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 24 tháng 5 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Tiễn Bạn Cùng Thời"