Cố Quận

Mai Về! Cảnh Cũ Đâu Còn (2)


Ta đi! Nửa đời qua đất khách
Mai về cảnh cũ biết còn không
Phố xá cây xanh, bờ lau lách
Con đường phượng vĩ sát bên sông

Giờ chắc tàn phai! Sắc tàn phai
Bãi đã đèn hoa lấp lánh đài
Đã người tơ áo màu lụa áo
Vàng, trắng, xanh trời đêm khoát vai

Ta đi đã nửa đời tha hương
Non nước còn đâu những tên đường
Những người xưa bóng mờ nhạt bóng
Mai về biển nhớ khóc dòng thươngCố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Mai Về! Cảnh Cũ Đâu Còn (2)"