PEARL

Dáng Mẹ Bóng Cò


Nắng chiều nghiêng chạm bến đò


Liêu xiêu dáng mẹ, bóng cò ven sông.


Cò chăm bắt cá giữa dòng


Mẹ siêng súc tép, bắt còng quanh năm.


Dù mưa hay nắng - lặng thầm


Cò phai sắc trắng , mẹ hoa râm đầu.


Nuôi cò non lớn phổng phao


Chăm đàn con nhỏ hồng hào, đẹp xinh.  


Bóng cò, dáng mẹ rung rinh


Giữa hoàng hôn bỗng lung linh tuyệt vời.


 


PEARL 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 9 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Dáng Mẹ Bóng Cò"