PEARL

Đông VềSe sắt lạnh, Đông đang thai nghén
Cựa mình ra khỏi kén mùa Thu
Sương mù sau đợt lãng du
Đã tìm về lại trú lưu lá cành.

Thêm áo ấm, choàng nhanh khăn gió
Cho nồng nàn, ửng đỏ làn môi
Mưa phùn xiên tóc chẻ ngôi
Sợi buồn quấn quýt , sợi bồi hồi bay.

Thương tiếc Thu, quắt quay tình cũ
Tàn phai theo lá ủ vàng sân
Dáng Thu lả lướt xa dần
Còn tôi đứng lại, tần ngần đón Đông.

Thật lòng chẳng đợi , chờ mong
Thuận theo quy luật, đến Đông  Thu tàn.

PEARL

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 12 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Đông Về"