PEARL

Em Là Điểm Tựa

Nếu muốn khóc , anh ơi, Cứ khóc !
Mỗi giọt rơi khó nhọc vơi dần
Đừng sợ cũng đừng phân vân
“Đàn ông mà khóc mất phần uy nghiêm.”

Vai em đây êm đềm anh dựa
Em sẽ là điểm tựa đời anh
Cùng nhau vượt qua khúc quanh
Đồng cam cộng khổ, song hành bên nhau.

Em nâng khăn nhẹ lau dòng lệ
Lòng không quên lời thệ yêu thương
Anh - em đi hết con đường
Chân chùng gối mỏi điểm sương mái đầu.

 Khóc cùng anh, xua nỗi sầu
Đi qua giông bão tươi màu bình yên.
                                              

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Em Là Điểm Tựa"