Cao Nguyên

Xuân Muộn
 


Hôm nay trời đất cũng vừa
ấm hơn một chút nhưng chưa đủ nồng
Đào Xuân nở mấy đóa hồng
lung linh cánh đẹp ướm vòng tay thơ

Ứng lời trong giấc Xuân mơ
thấy em vào giữa cuộc chờ hứa hôn
ý thơ xao xuyến bồn chồn
chữ reo khấp khởi gợi hồn trúc tơ

Chỉ em hiểu rõ lòng thơ
ngỏ cùng hoa với nụ chờ chính tâm
ngày qua vượt nỗi thăng trầm
đêm về an tịnh giữa vòng chân như

Ngẫm trong huyễn hoặc ngôn từ
hoa khai Xuân muộn đã như định lời
rằng trong sinh tử vu hồi
vẫn còn thiên lý tuyệt vời phối giao!

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 5 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Xuân Muộn"