Cao Nguyên

Có Như Một Tấm Lòng


 


Có như một tấm lòng
mới hiểu từng ngọt đắng
từ mỗi điều ước mong
trong thường hằng cuộc sống!
Có như một dòng sông
mới biết điều khó nhọc
từ thoát chảy xa nguồn
đến nhập lòng biển rộng!Có như một cánh đồng
mới thương tình của đất
mỗi nắng hạn mưa ròng
đều lo mùa được mất!Có như một cội cây
mới yêu từng chiếc lá
xanh tươi rồi vàng bay
qua thời gian vật vã!Có như một người Mẹ
mới thấu tiếng khóc con
dẫu thăng trầm dâu bể
vẫn nhớ cánh tay bồng! 


Cao Nguyên 

Được bạn: CtLy đưa lên
vào ngày: 29 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Có Như Một Tấm Lòng"