Cao Nguyên

Mơn Man Đêm qua chộp ý em về
đặt trên bàn phím gõ mê tít lời
chữ reo gợi khúc tình vui
giữa câu chen một điệu cười rất xinh

Chợt nghe gió gõ phong linh
bật thanh quang chạm bình minh ửng hồng
ngớ ra mình giữa thinh không
tay mơn man phím đắm ròng cơn mê !

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 10 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Mơn Man"