Cao Nguyên

Ngạo Từ 


 bỗng dưng thèm viết lạ kỳ
mà sao lời ý chẳng vì nể anh
tình vờn giữa cuộc mong manh
nên chi con chữ tròng trành ầu ơ!phải chi trăm nỗi ước mơ
có điều rõ thực trước giờ huyễn hư
trải thơ xóa hết ngạo từ
chỉ còn hàm xúc điệu cười chính tâm

dâng đời niệm khúc hương trầm
ngát bia cổ mộ thơm tầng địa khai
chỉ tình liên khúc Liêu Trai
nên truông huyệt lạnh di hài mộng du

ngẫm thơ lòng ngẩn ngơ cười
dưng không mê hoặc trò chơi địa đàng
ngông nghê đem mộng thếp vàng
ý hình ráo mạch còn trang trí lời

đêm nay buồn quá đi thôi
bỗng dưng thèm viết để rồi biết đau
bởi mai còn biết tìm đâu
lời thơ vô lụy ru hầu giấc em!

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Ngạo Từ"