PEARL

Phủ ĐịnhNắng kiếm cớ hong khô giọt sương sớm
Nên không màng rọi nắng xuống hồ xanh
Mưa đưa ra lý do chạy vòng quanh
Bầu trời rộng chẳng viền khăn chân núi.
 
Nước róc rách bảo sẽ theo về suối
Giã biệt nguồn cao vợi chốn rừng sâu
Lia thia vẫy đuôi từ chối rêu nâu
Núp bóng đá soi hình nàng tiên cá.
 
Bước chân ai hơn một lần nghiêng ngả
Men lối xưa qua suối xuống cuối gành
Mặc cây rừng , cát xóa sạch sành sanh
Theo tiềm thức vẫn tìm về chốn cũ.
 
Nắng kiếm cớ mặc nắng vàng lá ủ
Mưa đưa lý do mặc mưa phũ phàng
Nước chối từ mặc nước  chảy lan tràn
Quy luật muôn đời , ai phủ định được.
 
Vết chân tìm nhau trên cỏ mà mượt
Đất sỏi nào nỡ khỏa lấp dấu yêu
Phủ định được sao một sớm một chiều
Để muôn đời không nguôi niềm nuối tiếc. 


PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 8 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Phủ Định"