Cao Nguyên

Đo Thời Giancó những con người
suốt đời đo thời gian
bằng cái bóng của mình
và thức giấc
theo tiếng gà gáy sáng
từ bên nhà hàng xóm
vọng sang !
ta có nên tặng cho họ niềm vui
với tiếng gõ tí tách
của chiếc đồng hồ đã cũ !@


có những con người
suốt đời đi chân đất
gót da nứt nẻ dọc ngang
quật quần tất bật
theo sau người thợ gặt
mót lúa nuôi con !ta có nên tặng người đôi dép
làm bằng hợp chất tái sinh
đã lỗi thời trang điểm !@


nhiều người hỏi lẫn nhau
(sao trăm năm vẫn vậy?)
kệ họ đi
hỏi cũng như không
chỉ biết ở quê tôi
có những con người như thế
vẫn chân đất
đo thời gian
bằng chiếc bóng của mình !cũng may
mặt trời còn mọc
người đi
bóng quẩn quanh chân !@


hôm nay ngày của Mẹ
Mẹ Việt Nam
còn đo thời gian
bằng cái bóng của mình
với cuộc mưu sinh
của nghìn năm trước !Mẹ ơi !
vững bước
qua những gập ghềnh
con vẫn đi theo
chân tình của Mẹ
con vẫn hằng mong
sẽ không còn như thế
Mẹ ơi ! ngày mai
không còn chuyện kể
Mẹ Việt Nam
đo thời gian
bằng cái bóng của mình ! 


Cao Nguyên
Ngày của Mẹ - May 09, 2015
 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 5 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Đo Thời Gian"