PEARL

Dáng xưa

Nhớ thời áo trắng mộng mơ
Tuổi ô mai tóc dài phơi vai gầy .
Buồn vui một thuở đong đầy
Yêu chưa đủ chín thơ ngây vào đời .
Trải bao dâu bể đổi dời
Tóc xanh nhòa nhạt rụng rơi lối mòn .
Còn đâu dáng liễu mảnh thon
Eo ong dải lụa khăn voan nhẹ choàng .
Bây chừ cuộc sống đa đoan
Nét xuân se sắt lòng loang loáng sầu.
Đường xưa lặng ngắm mưa ngâu
Nhớ thời áo trắng đêm thâu thoáng buồn .

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 5 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Dáng xưa"