PEARL

Chúc Mừng Năm Mới
 


 


 


Chúc  nhau Xuân thắm Ất Mùi


Mừng thêm một tuổi , đẩy lùi buồn lo.


Năm tràn hạnh phúc ấm no


Mới trong nếp nghĩ , tròn vo cách nhìn.


Vạn điều tốt đẹp lung linh


Sự đời rực ánh bình minh rạng ngời .


Như vầng nguyệt sáng giữa đời


Ý tưởng trổi dậy muôn lời ngọc tuôn.


An lành nhân loại , chim muôn


Khang trang phố thị khơi nguồn văn minh.


Thịnh tình đồng thuận trung trinh


Vượng tài hữu đức quang vinh nước nhà.


 *


PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 2 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Chúc Mừng Năm Mới"