Cao Nguyên

Nắng Xuân


 


 


Rộn hồng vạt nắng Xuân - Em
xua trôi băng tuyết trên thềm Đông - Anh
nụ Yêu xanh nhú đẫy cành
hoa Thương hé cánh vòng quanh nhuỵ Tình

Giọt sương óng chuốt bình minh
gió nghiêng mặt lá, chao hình bướm ong
bút vờn Thơ, giữa rạng đông
ngữ ngôn rực chảy tràn dòng Nắng Xuân!

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 2 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Nắng Xuân"