Cao Nguyên

Lộc Biếc


 


 


 Quà xuân em đến tặng anh
đã ngoài tiên liệu nên thêm nỗi mừng
mở quà háo hức, ngập ngừng
chỉ mong phong kín như từng đợi nhau

Mãi còn trong mắt đắm sâu
dường như thấy cả nhiệm mầu cuộc chơi
ngỡ em là dải mây trời
gió anh đuổi bắt vu hồi có, không

Mở tung cánh buộc nơ hồng
hương trầm ngọn tóc ngọt ròng hoa khơi
quà xuân nồng thắm ngỏ mời
thời gian da diết nở lời ru đêm

Giữa không gian tịnh rũ mềm
tình giao gõ phím trên thềm môi ngoan
tuổi quên trừ tịch bào mòn
đời vui lộc biếc mộng tròn giấc xuân!

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 2 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Lộc Biếc"