NGÃ DU TỬ

GIAO MÙA

 


Tinh mơ giữa một rừng cây 
tiếng chim rớt xuống gọi ngày lên mau 
trời quê ngút mắt xanh màu 
có hay chìm nổi nát nhàu áo ai 
đi về nghe những tàn phai 
dội vào môi mắt tựong đài hoá thân 
trăm năm mỏi bước phong trần 
sao không là những điệu đàn tặng nhau 
thắp lên tim ngọc nguyện cầu 
dâng đời hơn lắm lời rao - nhọc nhằn 
bỏ quên sao nếp nhân văn 
theo dòng duy lý phải chăng hởi ngừoi 
hạt lưong tâm gieo xuống đời 
mơ sau xanh tốt giũa thời áo cơm 
có người giày cỏ áo rơm 
an nhiên đi dạo trong vừon thế gian 
quãy văn thơ với cung đàn 
cùng trời cuối đất hợp tan thế tình 
lần theo lớp lớp hoá sinh 
ngã nhân cúi xuống tâm bình yên thôi 
khoan dung nhặt ở cõi người 
những đièu trông thấy chép lời thơ kinh 
gẫm hay muôn sự tại mình 
bằng lòng với ngọt đắng tình đời trao 
ngoài kia đời mãi xôn xao 
đựợc thua lên xuống ồn ào chợ trưa 
vui chi ngọn gió giao mùa 
nở đem nhân nghĩa dối lừa lương tâm 
cây xanh tít tắp đại ngàn 
vẫn rung với gió reo vang nhạc ngày 
trăng trời mây nước vui say 
tương tư em rụng,... bàn tay trắng ngần  
                                                     
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 29 tháng 9 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "GIAO MÙA"