Nguyễn Trãi

Mộng Sơn Trung
Thanh Hư (1) động lý trúc thiên can
Phi bộc phi phi lạc kính hàn
Tạc dạ nguyệt minh thiên tự thủy
Mộng kỳ hoàng hạc (2) thượng tiên đàn.


Dịch Nghĩa:

Trong động Thanh Hư có hàng nghìn cây trúc - Thác nước bay xuống như lớp kính lạnh - Đêm qua trăng sáng trời như nước - Chiêm bao thấy cưỡi hạc vàng lên cõi tiên.


Dịch Thơ:

Mộng Trong Núi


Trong động Thanh Hư trúc cả nghìn
Như màn gương, thác đổ triền miên
Đêm qua trăng sáng, trời như nước
Mơ cưỡi hạc vàng lên cõi tiên.

Bản dịch của Lê Cao Phan


Chú thích:
(1) Thanh Hư: Động Thanh Hư tại núi Côn Sơn, nơi Trần Nguyên Đán, ông ngoại của tác giả dưỡng già.
(2) Hoàng hạc: Hạc vàng. Theo tích Phí Văn Vi quê ở Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) sau khi chết hóa thành tiên, thường cưỡi hạc vàng về thăm quê.

Được bạn: diên vỹ sưu tầm / đưa lên
vào ngày: 3 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Mộng Sơn Trung"