Nguyễn Trãi

Họa Tân Trai Vận

Phong lưu quận thú văn chương bá
Kiều mộc (1) năng linh ngã cố gia
Tín mỹ giang sơn thi dị tựu
Vô tình tuế nguyệt nhãn tương hoa
Can qua thập tải thân bằng thiểu
Vũ trụ thiên niên biến cố đa
Khách xá hương trần (2) xuân trú vĩnh
Đằng đằng thanh mộng nhiễu yên ba.


Dịch Nghĩa:

Quận thú là người phong lưu thuộc hạng đàn anh trong văn chương - Cây cổ thụ (cây cao) như ngài khiến tôi nhớ đến nhà (gia đình) tôi - Non sông rõ ràng đẹp khiến nguồn thơ dễ đến - Năm tháng qua vô tình mắt sắp lòa - Sau mươi năm loạn ít bạn bè còn lại - Nghìn năm nhiều biến cố xảy ra trong vũ trụ - Bụi (hồng) thơm có mãi nơi quán khách mùa xuân - Mộng nhẹ cứ lân la quanh chỗ ẩn dật (khói và sóng).


Dịch Thơ:

Họa Vần Thơ Tân Trai

Phong lưu quận thú hàng văn bá
Cổ thụ xui tôi nhớ cảnh nhà
Xinh đẹp non sông, thơ dễ gợi
Vô tình năm tháng mắt gần hoa
Mười năm ly loạn thân bằng thiếu
Chẳng tận càn khôn biến cố thừa
Nhuốm bụi hồng thơm xuân quán khách
Mộng luôn quất quít chốn yên hà.

Bản dịch của Lê Cao Phan


Chú thích:

(1) Kiều mộc: cây cao. Đây nói người cao sang.

(2) Hương trần: bụi thơm. Một danh từ nhà Phật để chỉ một trong 6 thứ bụi (lục trần) là: sắc (sắc đẹp), hương (mùi thơm), xúc (đụng chạm), thanh (tiếng hay), vị (vị ngon), và pháp (tưởng tượng). Lục trần được xem như là lục cảnh (sáu điều cảnh giới), lục căn (sáu cội gốc) làm nhơ bẩn tịnh tâm (lòng thanh tịnh) của con người trong đời sống gọi là trần gian (cõi bụi bặm).

Được bạn: diên vỹ sưu tầm / đưa lên
vào ngày: 3 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Họa Tân Trai Vận"