NGÃ DU TỬ

TIẾNG CA VANG RỀN Ngày 05/6/ 2011


  Khắp Sài Gòn tiếng rền vang
  Truyền ra Hà Nội, lan sang khắp miền
  Nước Nam ngùn ngụt thanh niên
  Cùng già với trẻ chung thuyền hò reo
 
  Chuyện chống Tàu thật gieo neo
  Tại sao Đảng quyết giữ neo chuyến đò ?
  Lòng vòng  mấy việc quanh co
  Lòng yêu nước cứ nhỏ to giải bày!
 
  Người thừa hành cũng hiểu!, may
  Dòng người lớp lớp chung tay biểu tình
  Đoàn người như thể duyệt binh
  Sài Gòn, Hà Nội quang minh một ngày
 
  Thực rằng: đất nước hôm nay
  Ông Tàu lớn cứ xéo dày biển Đông
  Ngư dân Quảng Ngãi khóc ròng
  Có ra đi, lại chẳng không thấy về!
 
  Tội tình cho mảnh đất quê
  ‘Người anh em’ cứ thỏa thuê lấn hoài
  Chúng tôi dân Việt từ nay
  Quyết không cho dù là ai, thế nào.
 
  Tiếng rền vang đến trời cao
  Dội xuống Tàu, coi kẻ nào ngược ngang
  Bước sang Nam hãy xem chừng
  Tinh thần dân tộc lửa bừng trong tim
 
  Khôn hồn thì hãy lặng im
  Đất nước ai, hãy lo toan trị vì
  Nước non tôi, dẫu nữ nhi
  Ai xâm phạm cũng tức thì đầu quân
 
  Hãy xem tháng sáu ngày năm
  Lòng dân tộc của Việt Nam hiền lành
  Rất ngại ngần việc chiến tranh
  Nhưng xâm lăng, quyết chẳng dung giặc nào
 
  Chúng tôi chẳng phải ngồi cao
  Chữ quê hương đã thấm vào máu tim
  Làm sao lòng dạ ngồi im
  Khi ‘ông to’ cứ ngang nhiên ỷ quyền./.


NGÃ DU TỬ

Được bạn: vdn 14.7.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TIẾNG CA VANG RỀN Ngày 05/6/ 2011"