Lá chờ rơi

THƯỞNG THỨC CUỘC ÐỜI


 

Thượng đế sinh ta với cuộc đời
Lắm trò vân cẩu để mà chơi
Trăm năm nối tiếp nhiều lo giận
Một kiếp chen đua lắm đổi dời
Thương bạn không tiền tình chẳng cạn
Nhớ người hết gạo nghĩa chưa vơi
Lều tranh mái dột tim đầy mộng
Mơ một tương lai chói rạng ngời. 05/07/06

Được bạn: HB 22.09.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THƯỞNG THỨC CUỘC ÐỜI"