Cao Nguyên

mộng bình sinh

một chút buồn, một chút vui
trộn đều khuấy giữa sóng đời thành thơ
chút định yên, chút bất ngờ
hòa vào thân nghiệm khỏa mờ chung riêng
chỉ còn một chút tự duyên
đặt lên bàn phím gõ phiên khúc tình
 chút gởi người, chút gởi mình
cũng vừa thỏa ý mộng bình sinh tôi!

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "mộng bình sinh"