Đuyên Hồng

VỚ VẨN


Vớ vẩn là vớ vẩn ơi
Cho ta nhớ lại một thời ngây thơ
Vớ vẩn là vớ vẩn mơ
Bóng ai áo trắng đường xưa phượng hồng
 
Vớ vẩn là vớ vẩn mong
Buồn không rõ cội sầu không rõ nguồn
Vớ vẩn là vớ vẩn hờn
Tóc gà ngúng ngẩy
Bồn chồn ruột gan
 
Ngớ ngẩn là ngớ ngẩn ngoan
Mắt nào đắm mắt… đôi làn tóc thơm…
 
Vớ vẩn là vớ vẩn hôm
Bài thơ vớ vẩn mang luôn bên mình
Vớ vẩn ơi! Sao buồn tênh
Ngày xa vớ vẩn
Tóc xanh ngả màu


10 October 2008

Được bạn: HB 28.10.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "VỚ VẨN"