Lá chờ rơi

MỘT MẸ TRĂM CON(thân họa Chúc Xuân Mậu Tý - của Nguyễn Khánh Chân)
 
Nhựa sống dâng tràn đất trổ hoa
Hồn thơ lai láng đến muôn nhà
Chào xuân cột trống giăng câu đối
Vui Tết oanh vàng hợp khúc ca
Nhớ nước trời Âu tung bút thép
Thương nhà đất Việt nhận tình xa
Ghi lòng Hồng Lạc chung nguồn cội
Một mẹ trăm con mãi thuận hòa.


 

Được bạn: HB 25.02.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MỘT MẸ TRĂM CON"