Đuyên Hồng

EM, MÙA THU


Không nghe sao! Rừng thu đang thay lá
Em về đi
Nỗi nhớ thả tung rồi
Những cánh nắng lưng trời vừa lộng gió
Em mùa thu xào xạc ngõ hồn tôi
 
Không thấy chăng
Trời thu xanh héo hắt
Từng đàn chim sải cánh rủ nhau về
Em đã đến cây đời tôi lặng lẽ
Thả hạt mầm rạo rực nở đê mê
 
Này nghe nhé
Mùa thu yêu dấu hỡi
Mát lòng anh vời vợi ánh mắt tình
Câu thề thốt chẳng vội vàng lên tiếng
Đã thấy lòng ai buộc lạt đóng đinh
 
Ấy là thu
Trời xa như mê ảo
Ấy là em vạt áo phủ câu thơ
Giữa một buổi lòng tôi đầy tư lự
Em, mùa Thu thổi đến thật bất ngờ…
 
September 23, 2007


 

Được bạn: HB 23.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "EM, MÙA THU"