Đuyên Hồng

CHỜ


Ngoài kia thu sương phủ
Người xa cách trùng mây
Một phòng loan màn rủ
Đêm tàn chong bóng gầy
 
Chàng đi hôm tiễn biệt
Chén rượu quan hà say
Xuân đến rồi thu hết
Bóng câu mờ khói bay
 
Trời vàng rơi chiếc lá
Đầu trắng sợi tóc mai
Bao mùa hoa tàn nở
Người vắng đâu dấu hài...
 
 

 

Được bạn: HB 14.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHỜ"