Đuyên Hồng

MƯỜI NĂM TÁI NGỘ


Mười năm cách biệt em có nhớ
Tháng sáu mười hai* kỷ niệm đầu
Những phút xao lòng trang giấy vỡ
Nên ngàn giai điệu nhớ thương nhau
 
Mười năm cách biệt như mộng mị
Ai biết tim ai lắm nỗi sầu
Sầu dẫu có tên buồn vô chủ
Mười năm đằng đẵng nặng thơ đau
 
Mười năm là thế em có nhớ
Ai bước trời xa kẻ chân cầu
Suối vắng mây hoang rừng hoa nở
Em về đỏ thắm phượng trên cao
 
Mười năm cháy bút lòng ta thét
Một khúc tuôn trào nỗi biệt ly
Người có nghe không lòng ta rét
Mười năm dõi bước bóng người đi…
 
*Mười hai tháng sáu, thơ Vũ Hoàng Chương

Được bạn: HB 09.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MƯỜI NĂM TÁI NGỘ"