Nhà Quê

Tản Mạn Cùng Bạn Xưa

**Riêng tặng Tống Phước Ái, FL**
Hôm qua bạn nhắn hỏi tôi đây
Đọc thấy tên quen nhớ lại ngay
Đã bốn mươi năm xa cách biệt
Hơn ba thập kỷ đổi dòng thay
Vì ta tận hiến cùng sông núi
Biến kẻ lưu vong đất nước nầy
Nhủ bảo tin vào cơ vận mỗi
Cao Xanh xếp đặt sẵn vòng xoay

Đọc thấy tên quen nhớ lại ngay
Chia tay đứa Huế đứa miền Tây
Mù trời khói bốc vừa vào cuộc
Mịt đất bom gầm trận mới vây
Sống chết trong đường tơ kẽ tóc
Thương vong mỏng dính chút hên may
Bây giờ gặp lại tình cờ chắc
Bật tiếng đầu tiên … phải bạn đây …
Đã bốn mươi năm xa cách biệt
Tìm rồi khó dịp đến thăm nhau
Người sau kẻ trước lao về phía …
Bạn cũ thân quen tạm cất sâu
Vật chất tiền tài vòng lẩn quẩn
Nơi ăn chốn ở níu còn lâu
Tôi nay lụ khụ hơn nhiều gấp
Đủ thứ cù nhây có khỏe đâu
Hơn ba thập kỷ đổi dòng thay
Kiểm điểm xem còn sót những ai
Đứng dậy “Các Ngươi” thanh kiếm loáng
Thề dâng Đất Nước mảnh hình hài
Gầy đàn hấp tấp xung vào trận
Cánh gãy rơi ào gởi đó đây
Hỏi khắp còn đâu chưa được lẻ
Hình xưa đếm đủ lúc chia tay
Vì ta tận hiến cùng sông núi
Tự thuở tay vung gởi lời thề
Một nửa giang san chia xớt gánh
Nguyên đầy đất tổ nguyện gom về
Cung tên giáp trụ tròn ơn nước
Mực bút nghiên son dẹp bên lề
Luận cổ suy kim lòng chí những
Canh khuya gác trán dạ ê chề
Biến kẻ lưu vong đất nước nầy
Leo triền tủi phận dốc lưu đày
Vàng tay khói thuốc trầm tư nghĩ
Cạn cốc men cay túy lúy say
Quá giấc phù du choàng tỉnh mộng
Qua cơn ảo tưởng não lòng thay
Lòng tin hóa lỏng tan từng mảng
Rệu rã đâu còn xiết chặc tay
Nhủ bảo tin vào cơ vận mỗi
Mong ru chí nãn thắp đèn chờ
Trùng khơi sóng cả mênh mông nước
Biển rộng thuyền manh lạc bến bờ
Bỏ lái tranh giành phao cấp cứu
Buông lèo cuốn gói nách phòng hờ
Ừ.. ờ … cũng ráng mơ lần nữa
Ngặt nỗi chưa gì … mặt … láo lơ
Cao xanh sắp đặt sẵn vòng xoay
Cũng sẽ phiên mình tới lượt đây
Cạn hết trăm năm đâu ức hiếp
Xoa tay mười ngón đợi thời may
Qua sông phẳng lặng không phiền lụy
Cập bến an bình chẳng khổ ai
Ý muốn đơn sơ cầu nguyện Cõi
Lời chào gởi lại thế gian nầy

Nhà Quê

Được bạn: vdn 9.8.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tản Mạn Cùng Bạn Xưa"