Cao Nguyên

Giọt buồn lóng lánh


giọt


buồn


lóng


lánh
giữa nắng Hè sao anh thấy lạnh
chắc tại vì vắng những lời em
về trường xưa, anh đứng dưới hiên
nhìn cửa lớp thấy em hiển hiện
nỗi nhớ đưa anh vào kỷ niệm
nhặt giữa trời chút gió hương xưa
tóc huyền em bỏ nắng theo mưa
từng sợi chảy giọt buồn lóng lánh
nhớ bữa dạo thảo nguyên xanh thẩm
gót hồng em ướt đẫm sương đêm
lướt nhẹ đi trên thảm cỏ mềm
bám quanh anh lời em nhí nhảnh
tội em quá vai trần thấm lạnh
đùa trăng khuya đặc quánh môi hồng
bảo anh ôm phả ấm vào lòng
còn nhắc khéo: anh đừng lợi dụng...
@
Hạ rồi Hạ - qua rồi lại đến
trong tay nhau thương mến rời xa
từng bước đi năm tháng trôi qua
anh gọi em - giọt buồn lóng lánh!
Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly
ngày 10/07/07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giọt buồn lóng lánh"