Đuyên Hồng

NHẮN

Ai về quê cũ cho ta gửi
Nỗi nhớ hằng đêm tới mẹ già
Rong ruổi đường xa chưa trở lại
Thương người mái tóc đã trắng phơ…
 
Cho ta gửi tới người em nhỏ
Đợi chờ tin nhạn những thu qua
Những buổi đông tàn ngồi lặng lẽ
Mà người đi biệt chẳng phong thư
 
Quê ơi! Thương thế con sông nhỏ
Sóng vỗ bờ lau trắng con đò
Có người con gái chiều nắng đổ
Ngóng bóng ta về dõi mắt đưa
 
Còn bao bè bạn khi xưa đó
Nỗi nhớ bâng khuâng bím tóc thề
Một tiếng cười quen đêm trở gió
Như lời ai nhỉ… sáng Xuân Quê…
 
Đuyên Hồng

Được bạn: vdn 20.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NHẮN"