Cao Nguyên

Mượn nhau em nhé


mượn nhau em nhé, bờ vai
tựa đầu nghe chuyện tháng ngày buồn vui


mượn nhau em nhé, nụ cười
hong bờ môi ấm giữa thời lạnh căm


mượn nhau em nhé, tấm lòng
khơi hồng mạch ý trên dòng sông thơ


mượn nhau em nhé, cuộc chờ
biết tình còn đợi chưa mờ dung nhan


mượn nhau em nhé, rộn ràng
cho tâm vui bước trên ngàn lối mơ


mượn nhau em nhé, sợi tơ
buộc thuyền hệ lụy vào bờ sông duyên


mượn nhau em nhé, cõi riêng
nghe tình ru biết ưu phiền nhẹ trôi


mượn nhau em nhé, cuộc đời
mai sau khỏi sợ nợ đòi giữa nhau! 

Được bạn: HB
14.06.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mượn nhau em nhé"