Nhà Quê

Vô Mỹ

Nước  Mỹ chành bành núi vút cao
Năm Châu khó sánh được đâu nào
Mây che vướng đỉnh mờ mờ mỏng
Gió hắt lòn đồi thoáng thoáng sao
Ở tận đâu đâu xin nhập khẩu
Gần bên phía dưới lén chui rào
Vì nghe chửa thấy còn đòi hỏi
Biết chắc đàng hoàng mới núng nao
Nao lòng chuyện đã trót lưng voi
Nhảy xuống sao xong ớn cái vòi
Bạch tuột giăng tua đâu thoát được
Cua kình kẹp cứng hết mong ngoi 

Đành cam thả vận theo triều nước
Chịu phép cầu may gối sóng dồi
Lạc bước hay không nào đoán trước
Còn hơn cố xứ kiếp tôi đòi 

    Nhà Quê

Được bạn: vdn 12.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vô Mỹ"