Cao Nguyên

đưa em vào đời


thơ lau nước mắt giùm em
từng lời sũng ướt rơi trên môi mềm
ngại ngùng, em chẳng khóc thêm
sợ tình đuối sức, ngã bên đường về


gặp em trước cửa hôn mê
thơ dìu em bước qua bề bộn đau
vai thơ nương sức tựa đầu
uống hơi thở mịn trên màu chữ quen


trộn tình với mộng vào đêm
thơ ru tình khúc đưa em vào đời
hong khô từng giọt buồn rơi
ngủ đi, ngoan nhé! Tuyệt vời, em yêu! 

Được bạn: HB 31.05.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "đưa em vào đời"