ĐUYÊN HỒNG

TIỄN EM


Em ơi!
Nặng tiếng tơ lòng
Vần thơ một thưở
Long đong nửa đời
Nơi xưa
Tiếng nói lời cười
Hồn vương mộng mị
Trăng rơi giấc hồng...


Giờ em cất bước sang sông
Ta ngồi nhớ chiếc đò ngang một thời
Ước gì như áng mây trôi
Tiễn em về với xứ người... một hôm....


Lòng anh
Mơ mộng vỡ tan
Thơ anh lệ chảy câu tràn câu vơi
Em đi!
Xin nở nụ cười
Để anh ghi lại
Bóng người trong mơ...


 


 

Được bạn: HB 24.03.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TIỄN EM"