Đuyên Hồng

Tiếng ĐêmThoáng bóng tri âm nảy điệu đàn
Năm cung dìu dặt gió mưa tan
Thướt tha dáng ngọc mây buông yếm
Yểu điệu hình nga nguyệt bỏ màn
Thác đổ nhịp dồn  rung phách dạ
Hoa rơi  giọng thả  động tâm gan
Ai mang trăng sáng treo lơ lửng
Để dáng cao sơn  cũng dịu dàng…


 

March 20, 2007

Được bạn: HB 20.03.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Đêm"