Đuyên Hồng

NGÀY VỀ


Anh tới em đi khuất nẻo rồi
Chiều tàn  phố vắng mỗi mình tôi
Người xưa  bóng cũ mờ mây khói
Tím tái trời buồn chiếc lá rơi…
 
Xa em từ độ mùa đông hết
Nay nắng đã vàng những ngọn cau
Phượng nở trên đầu ve mải miết
Như cũng thương cho một kiếp sầu..
 
Lời hứa khi nao còn có nhớ
Ngày về phượng đỏ chín chân đê
Nay hè sắp cạn, em đâu nữa
Để lỡ đời anh một câu thề…
 
Ai lặng nhìn anh cuối con đường
Ồ không! Bóng mộng thoảng hơi sương
Anh về phố lặng hoàng hôn xám
Bước  lẻ chơi vơi nỗi chán chường…

Được bạn: HB 13.03.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NGÀY VỀ"