Cao Nguyên

dưới tầng thác mơ

cám ơn em nhé, Nàng Thơ
gặp qua tâm ý, quen nhờ chữ duyên
mời em vào cõi tịnh yên
dạo vườn trăng mộng quên đêm thế trần
bềnh bồng trong ngọn sóng hồng
trên dòng sông ái, dưới tầng thác mơ
khi đời mỏi, hãy vào thơ
thong dong ta giữa sóng mơ diệu kỳ
hồn nhiên hôn đóa xuân thì
thơ không có tuổi sợ gì tàn phai
ướm môi mềm giấc Liêu Trai
mình say em nhé, rượu này hồn thơ
mai sau tình chết giữa mơ
dùng thơ xây mộ bên bờ Sông Trăng
chữ lời nhật nguyệt hào quang
rực trên hồn phách địa đàng mộ thơ!
Cao Nguyên

Được bạn: vdn 10.3.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "dưới tầng thác mơ"