Cao Nguyên

Cuộc chờ

cũng may - còn có Trăng, Thơ
nếu không - đêm xuống, cuộc chờ trống trơn
ghé Tình, gặp bữa ghen hờn
thăm Yêu, môi nhạt nụ hôn cuối mùa!
Người buồn, xua giận làm mưa
Ta nghiêng tim hứng, đong thừa hạt đau
rủ Trăng, Thơ - uống vị sầu
lặng đêm say khướt, ghìm nhau cuộc chờ!
Cao Nguyên

Được bạn: vdn 10.3.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cuộc chờ"