Cao Nguyên

SAY TRONG QUÁN MÂY


uống đi Bạn, chiều nay nhậu đã
Đế chưa tàn đã ngã sang Bia
uống không say ta quyết không dzìa
xem rượu chết hay hồn thơ chết
rượu nhập thơ chưa hề thấm mệt
trải qua đời sương khói trăm năm
nhớ trái Cóc xưa, rượu một bi-đông
năm bảy đứa say - bạn đời tri kỷ
không màng câu " thực tri kỳ vị '
chỉ mong đời Chân Mỹ Thiện Lương
bỏ đi Bạn ơi, mọi thứ tai ương
cái Vận Nước quên buồn một chút
hễ còn Sống, còn nhìn phía trước
nhủ Cháu Con tiếp bước Cha Ông
hãnh diện đời ta, ngạo nghễ tấm lòng
Sĩ bất khuất gông cùm bạo lực
uống nhớ ngày Bạn, Ta họp mặt
sau bao năm thất tán lưu vong
kẻ đầu Tây, người ở cuối Đông
lấy Quán Cóc giữa trời hội ngộ
đếch thèm nhắc chuyện đời bể khổ
Vui bây giờ - Hạnh Phúc hôm nay
những băn khoăn trong cuộc đời này
bóp nát vụn bỏ vào chén rượu
uống cái ực quên đời đủ thiếu
chữ Danh Lợi miếng mồi nhỏ xiu
thấm gì đâu bữa tiệc vui này
rượu trộn thơ - hồn lâng lâng say !
Cao Nguyên

Được bạn: vdn 9.3.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "SAY TRONG QUÁN MÂY"