Cao Nguyên

giao mùa trên em

xa em phiêu bạt góc đời
mượn hờ nhịp thở nuôi lời trao nhau
trăng nghiêng, bạc nửa tinh cầu
sao rơi trắng hạt trên màu sương gieo
mân mê đuôi mắt nhìn theo
rõ em bóng nhạt còn neo cuối ngày
nụ hôn chẻ vụn thoát bay
tràn đêm dư ảnh nhói đầy tim đau
uống tình đắng ngọt rõ sâu
buồn tràn khe nhớ buốt sầu kẽ tay
nhón thôi nhẹ giấc tình say
thoảng hương da diết vun đầy ngực xưa
mở lời hong chín hạt mưa
thơ đơm nụ biếc giao mùa trên em
đánh lừa những mảnh vỡ đêm
nhặt từng hạt tím giữa tim chuốt hồng!

 

Cao Nguyên

Được bạn: vdn 7.3.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "giao mùa trên em"