Nhạc Sĩ:
Dân ca Huế
Trình Bày:
Ái Hoa
Lý Cảnh đẹp cố đô

Cổ Nhạc - Quê Hương
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: AmNhac
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 28 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Lý Cảnh đẹp cố đô"