Nhạc Sĩ:
Tô Thanh Tùng
Trình Bày:
Đình Văn, Tài Linh
Giăng câu

Tân Nhạc - Nhạc xuân

Em hỏi anh đêm nay đi đâu?


Anh nói rằng anh đi giăng câu.


Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu,


Anh có cây sào anh chống ào ào, chống ào ào.


Em hỏi anh sao đi giăng câu?


Anh chống xuồng anh đi giăng câu.


Cái thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu,


Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió dạt dào.


Trời xanh gió mát, cá cắn câu quẫy đuôi gọi nhau.


Nửa đêm giăng câu, anh ngước lên thấy muôn vì sao.


Rèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu.


Xuồng bé tí teo, sóng gió lên phải quay về mau.


Em hỏi anh đi câu ra sao?


Anh thả mồi anh đem câu giăng.


Anh đem câu giăng con cá nào ăn;


Con cá ham mồi con cá rồi đời, cá rồi đời.


Em hỏi anh giăng câu vui không?


Anh nói rằng anh vui sao không!


Anh vui sao không như cá về sông,


Như sáo xổ lồng, như cá ra sông.

Nguồn: Thái Nhi
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Giăng câu"