Nhạc Sĩ:
Trương Quang Tuấn
Trình Bày:
Nguyễn Tâm
Thương Nhau Lý Tơ Hồng

Tân Nhạc - Tình yêu

Từ miền Nam em ngược ra Bắc mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông
mang theo tấm lòng con trai miệt vườn
Em ra đón chàng với cả yêu thương
Này ngựa ô kiệu vàng em khớp xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi
băng qua núi đồi cao cao chập chùng đưa nàng về dinh xao xuyến lý chung tình

Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo
se chỉ luồn kim thiếp thương chàng từ lâu
Áo bay ai đã qua cầu đôi mình duyên tình đậm sâu
Quan họ người ơi tương tư mà chim sáo
đến hẹn lại lên thiếp theo chàng một phen
Gió đưa bông lúa trên đồng thương nhau lý tơ hồng

... Tơ hồng ngựa ô ngựa ô ...

Nguồn: Ct.Ly /VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 7 tháng 1 năm 2015

Bình luận về bản nhạc "Thương Nhau Lý Tơ Hồng"