Nhạc Sĩ:
Duy Mạnh
Trình Bày:
Duy Mạnh
Kiếp Đỏ Đen

Tân Nhạc - Gia đình


Giờ ta chẳng còn chi
Mãi trắng tay mà thôi
Đời bạc gian lắm phủ phàng
Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết
Tay không trắng tay lại vẹn không

Đời phiêu lưu là thế
Không biết đến ngày mai
Nên giờ đây mới đắng cay
Ngồi trứõc tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy
Thân xác hoang tàn không nhận ra

Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây
Kiếp sống không nhà không người thân
Ta mang bao tội lỗi
Người ơi ta đâu còn chi
Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen

Nguồn: VNthuquan
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 16 tháng 9 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Kiếp Đỏ Đen"