Nhạc Sĩ:
Phạm Trọng Cầu
Trình Bày:
Mỹ Linh
Một Mai Tôi Qua Đời

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Một mai tôi qua đời
Tôi xin làm cánh chim
Bay đi bay đi bay đi tìm đàn
Bay đi tìm bạn bay đi bay đi
Một mai tôi qua đời
Tôi xin làm tiếng ca
Bâng khuâng bâng khuâng bâng khuâng thì thầm
Bên em thì thầm gối mộng đêm xuân
Một mai tôi lên đường
Đường không không vô thường
Nào có gì cho em lần cuối
Một mai xa vô trùng
Đường thênh thang vô cùng
Lòng nhẹ như mây... đang bay vào cõi
Một mai tôi qua đời
Tôi xin làm đoá hoa
Hương bay hương bay hương bay dịu ngọt
Trong ngôi vườn nhỏ quấn quít bên em
Một mai tôi qua đời
Tôi xin làm áng mây
Lang thang lang thang lang thang một thời
Lang thang bầu trời suốt đời rong chơi
(hát lại từ đầu)
Lang thang lang thang lang thang một thời
Lang thang bầu trời suốt đời rong chơi

Nguồn: Lời nhạc: DacTrung
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Một Mai Tôi Qua Đời"